KONTAKT

Her bor vi
 

Vis stort kort  
 
Kustode

Hans-Ejner Juulsen
Østvænget 81, Hodsager
7490 Aulum
Tlf.: 97 47 60 85
      61 35 83 54
juulsen@os.dk

Kustode

Teddy Børgesen
Engdraget 9
7490 Aulum
Tlf.: 93 87 46 46
borgesen@post11.tele.dk

 
Kustode

K.C. Olsen
Kimsvej 13
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 94 02
Isl40347@os.dk

Kustode

Peter Poulsen
Fiilsvej 16A
7500 Holstebro
Tlf.: 41 98 95 34
ppoulsen@hotmail.dk

 
Kustode

John Christensen 
Hellasvej 12
7830 Vinderup
Tlf.: 30 29 84 58
johnch@live.dk

Kustode

Anker Schmidt
Griegsvej 2
7500 Holstebro
Tlf.: 30 66 21 39
ankerschmidt52@gmail.com

 
Kustode

Jørgen Jensen
Grundtvigsvej 11
7500 Holstebro
Tlf.: 22 45 80 95
jorjen7500@gmail.com

WebMaster

Villy Ager
Astrid NIacks Vej 63
7500 Holstebro
Tlf.: 41 98 95 34
villy@ag-er.dk