Velkommen til Dragonmuseet !

Efter en årrække at have recideret på Holstebro Kunstmuseum, er Dragonmuseet vendt hjem til kasernen.

Det var her det hele startede. Så blev museet flyttet ud i byen, til Asylgade hvor det havde til huse i mange år. Da Holstebro kommune skulle opføre nye bygninger i dette område, var der ikke længere plads til Dragonmuseet i Asylgade. Det blev derfor besluttet, at det skulle flyttes til Holstebro Kunstmuseum.

Da det kom den lokale afdeling af Dragonforeningen for øre, at man på grund af pladsmangel ville flytte visse effekter til Tøjhusmuseet i København, nedsatte man et "museumsudvalg", som gik til regimentet hvor man tilbød at drive Dragonmuseet. Og nu skete der noget, regimentet havde netop fået ny chef, oberst K. Mosgaard, som var helt på linie med museumsudvalget. Både regimentschefen og museumsudvalget var bange for, at disse effekter ville ende i nogle magasiner i København, og dermed gå i glemslens dybe sort hul.

Regimentet tilbød nogle lokaler i kælderen under administrationsbygningen - og så gik museumsudvalget, med hjælp fra gamle dragoner, i gang med at istandsætte og omdanne lokalerne til brugelige udstillingslokaler.

April 2013 blev Dragonmuseet, Jydske Dragonregiments Historiske Samling officielt indviet under stor festivitas.