Page 2 - DRAGONMUSEUM 2022
P. 2

OM JYDSKE DRAGONREGIMENTS HISTORISKE SAMLING

                      ”DRAGONMUSEET”
        • I Dragonforeningerne opstod der et ønske om at få en

        mindestue.

        • Den daværende regimentschef tog initiativ til at oprette

         Dragonmuseet i kælderen under infirmeriet på kasernen

         i 1954.

        • I 1959 kunne man med støtte fra Holstebro Kommune

         indrette Dragonmuseet i Asylgade i den indre by.

        • I 1962 bliver Dragonmuseet og Frihedsmuseet sammen-

          lagt samme sted i Asylgade.

        • I 1986 fik Dragonmuseet midlertidigt ophold i kommu-

         nens gamle administrationsbygning overfor Holstebro

         Kirke, Kirkepladsen 3.

        • I perioden 1990 – 1992 var Dragonmuseet nedpakket.

        • I 1993 blev Dragonmuseet flyttet ned og udstillet i kæl-

         deren på Holstebro Museum.

        • I 2013 blev samlingen tilbageført til kælderlokalerne un-

         der regimentsbygningen under navnet Jydske Dragonre-

         giments Historiske Samling i daglig tale Dragonmuseet.

        • Holstebro Dragonforening står for den daglige ledelse og

         ejer samlingen.
   1   2   3   4